Simam frs finančno računovodske storitve in podjetniško svetovanje d.o.o.,

je družba z 8 zaposlenimi in 22 letno tradicijo delovanja na področju računovodenja, davkov in svetovanja. Večkrat smo bili med finalisti izbora za naj računovodski servis v Sloveniji po izboru GZS. Smo tudi ustanovni član Zbornice davčnih svetovalcev, naša sodelavka pa je pridobila licenco in strokovni naziv "davčna svetovalka".

Število zaposlenih v računovodskem servisu je pomembno. Manjši računovodski servisi težko zagotavljajo obširno znanje, ki je potrebno za kvalitetno vodenje računovodstva svojim strankam. Več znanja pa lahko za vas pomeni prihranke in s tem boljši poslovni rezultat. V večjem računovodskem servisu tudi niste izpostavljeni tveganju, da bo vaš računovodja odsoten, ko ga boste najbolj potrebovali.

Kljub najboljšemu trudu, strokovnosti in znanju pa lahko gre včasih tudi kaj narobe. Zato je naša odgovornost zavarovana pri zavarovalnici. Če vam bi s svojim ravnanjem povzročili škodo, ste pri zavarovalnici upravičeni do odškodnine. Z veseljem pa sporočamo, da to do sedaj še ni bilo potrebno.

Ne glede na vse povedano, pa naša cena ponavadi ni višja od cene ostalih servisov ali računovodij posameznikov. To dosegamo s sodobno opremo in dobro organizacijo dela.

Vizija podjetja Simam FRS d.o.o. je ostati ugleden, zanesljiv in prijazen računovodski servis, ki  z odgovornim in visoko strokovnim ravnanjem prispeva k dvigu ugleda računovodske stroke v družbi.

Naše poslanstvo je, da s storitvami najvišje kakovosti izpolnjujemo pričakovanja strank ter jim nudimo pravočasne in točne informacije kot podporo pri poslovnih odločitvah, zaposlenim pa zagotavljati delovno okolje, ki jim omogoča strokovno in osebno rast.

Vrednote
V našem podjetju gradimo dobre medsebojne odnose. Verjamemo, da so ti temelj za spoštljiv odnos do naših partnerjev, lastnikov in vseh, s katerimi živimo. Šele z dobrimi in odprtimi medčloveškimi odnosi je mogoče poslovno uspešnost združevati z našim temeljnim poslanstvom. Naše vrednote so poštenost, prijaznost, znatiželjenost, sočutnost, odgovornost. Vedno držimo besedo, ki jo damo!