Vredni ste najboljše storitve
Standard izvajalcev računovodskih storitev

Zbornica računovodskih servisov (ZRS) je sama storila korak, s katerim bo ščitila stranke boljših računovodskih servisov. Po švedskem in norveškem vzoru so napisali standard izvajalcev računovodskih storitev, ki ga nekaj deset članov že uporablja.
Med računovodskimi servisi, ki so se zavezali k izpolnjevanju določil standarda, je tudi Simam FRS d.o.o.

Članek na to temo:
Večer
Simam FRS d.o.o., Osojnikova 3, 2250 Ptuj     www.simam.si     info@simam.si      02 779 8121